Testresultaten

Dit rapport mag slechts woordelijk en in zijn geheel worden gepubliceerd; voor reclame alleen na schriftelijke toestemming. Aanvragen om advies worden alleen behandeld op voorwaarde, dat de aanvrager afstand doet van ieder recht op aansprakelijkheid terzake van de inhoud van het te geven of gegeven advies, behalve indien en voor zover grove schuld en/of opzet wordt aangetoond.

1. INLEIDING

Op verzoek van de balansverenfabriek AVRI Patenten B.V. werden twee raamveren type HD onderzocht op levensduur. Type HD wordt op bestelling gefabriceerd, de exemplaren voor het onderzoek waren bedoeld voor een nominaal gewicht van 12,5 kg en een slag (schuifhoogte) van 50 cm.
Om een goed beeld van de kwaliteit van de veer te krijgen is een duurbeproeving uitgevoerd, waarbij de veer 30.000 maal over een slag van 45 cm werd in- en uitgetrokken. Voor en na deze duurproef is nagegaan bij welke druk- of trekkracht de veer uit een bepaalde ruststand gaat bewegen. Het genoemde aantal van 30.000 wisselingen komt overeen met het 4 maal per dag open en dicht doen van een raam gedurende een periode van 20 jaar.
Uit de normale productie werden 2 veren genomen en voor het onderzoek beschikbaar gesteld.

2. UITVOERING VAN DE BEPROEVING

2.1 Bepaling van de kracht nodig om de veer uit de ruststand te brengen.

De veer werd gemonteerd in een proefopstelling die dezelfde beweging toelaat als bij montage in een raamsponning. De veer werd voorbelast met een gewicht van 12,5 kg. Met een veerunster werd de kracht gemeten die nodig was om de statische wrijving te overwinnen en de veer uit de ruststand te doen bewegen. De meting werd in op- en in neerwaartse richting enkele malen uitgevoerd en de meetuitkomsten werden gemiddeld. In de tabel zijn de benodigde krachten aangegeven voor de beide onderzochte veren, voor en na de duurbeproeving.

voor
na
Kracht voor het overwinnen van de statische wrijving in kgf (kilogram kracht ~9,81 N)
Veer A
omhoog
Veer A
omlaag
Veer B
omhoog
Veer B
omlaag
Gemiddeld
4
5,5
4
3
6
5,5
2
3
4
4

De kracht die nodig is om de veer uit de ruststand te brengen is onafhankelijk van de aanvangspositie van de veer en bedraagt gemiddeld 4 kgf.

2.2 DUURBEPROEVING

Twee veren zijn op een hulpstuk bevestigd dat in een schaafbank werd gemonteerd. De slag werd ingesteld op 45 cm en de tijdsduur voor één heen- en teruggaande beweging bedroeg 4,44 seconde. Onderstaande figuur toont de opstelling.

Om zeker te zijn dat de in vergelijking met de praktijk zeer snel op elkaar volgende bewegingen geen overmatige warmteontwikkeling in de veer zouden veroorzaken, is de temperatuur van het PVC huis van één van de veren gemeten. Deze bleef juist onder 40 C. Gedurende de proef zijn de veren niet van extra vet of olie voorzien. Na de duurbeproeving functioneerden beiden veren nog geheel naar wens wat ook blijkt uit de meting van de statische wrijvingskracht.

3. CONCLUSIE

Twee AVRI raamveren hebben een duurbeproeving ondergaan van 30.000 wisselingen over een slag van 45 cm. De statische wrijvingskracht die moet worden overwonnen om de veer vanuit een ruststand te laten bewegen bedraagt gemiddeld 4 kgf en is na de duurbeproeving vrijwel ongewijzigd. De veren functioneren na de duurbeproeving goed.